top of page

PERSONDATAPOLITIK HOS ROOM YOGA

Det er ROOM Yogas målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan jeg håndterer personlige oplysninger, der indsamles og behandles af ROOM Yoga, når du benytter min hjemmeside, når du tilmelder dig arrangementer og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

 

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

 

Hvordan indsamler ROOM Yoga personoplysninger?

Ud over de oplysninger som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan ROOM Yoga indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

 • Ved brug af cookies på hjemmesiden

 • Ved at du tilmelder dig et af ROOM Yogas arrangementer

 • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema 

 • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og Instagram, i forbindelse med ROOM Yogas arrangementer eller som en del af kommunikationen med ROOM Yoga
   

I den forbindelse kan ROOM Yoga blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse

 • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser

 • Online aktiviteter på hjemmesiden

 • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer og anden kommunikation med ROOM Yoga

 • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook og Instagram
   

ROOM Yoga behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

 

Hvad bruger ROOM Yoga personoplysningerne til?

ROOM Yoga bruger oplysningerne til at gøre opmærksom på arrangementer og til at kunne kommunikere med dig som deltager før og efter arrangementerne.

 

Hvad er retsgrundlaget for, at ROOM Yogabehandler dine personoplysningerne?

Mit grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er min interesse i at kunne målrette kommunikation og markedsføring, samt at levere den information du efterspørger.

 

Hvem videregiver ROOM Yoga personoplysninger til?

De personoplysninger du afgiver til mig ved tilmelding via SMS, mail el. lign. og ved fysisk kontakt anvendes kun af ROOM Yoga.
ROOM Yoga videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det. 
ROOM Yoga benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år, efter aktiviteten er afsluttet. Herefter anonymiseres persondata.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig samt en række yderligere oplysninger

 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - i særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Hvem er dataansvarlig og hvordan kontaktes ROOM Yoga?

ROOM Yoga v/ Anna Marie Madsen (CVR-nr. 26021421), Hanklitvej 4, Gullerup, 7950 Erslev, annamariemadsen67@gmail.com er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Du kan kontakte mig på tlf. 30 55 00 61 eller mail annamariemadsen67@gmail.com, hvis du har spørgsmål.

 

Venlig hilsen 
Anna Marie Madsen

Senest revideret 2. juni 2021

bottom of page