top of page
Skærmbillede 2020-10-21 kl. 14.08.43.png

Pris 

2200/1800 kr.

Tilmelding

Senest d. 22. okt.

til

2628 0595 eller maiatrayhorn@lyssanger.com

AT VÆRE EN LYSSANGER

frigør din stemme, dig selv og dit udtryk

29. - 31. oktober 2021

I vores tid begynder vi mere og mere at få øjnene op for den healende effekt af lyd, og vi har et healingsinstrument lige ved hånden: Vores egen unikke stemme. Når vi frigør og frisætter vores stemme, frigør og healer vi samtidig os selv. 

At synge har fulgt menneskeheden lige fra tidernes begyndelse. Det ligger naturligt i vore gener. Vi er alle født med frie, naturlige, velklingende og kraftfulde stemmer. Men blokeringer af både fysisk og psykisk art kan have nedtonet vores stemme, så den ikke udfolder sig optimalt. 

Igennem evolutionen har vi bevæget os støt og roligt op igennem chakrasystemet. Vi har længe befundet os i en ”hjerteperiode”. Der har været fokus på at ”åbne hjerterne”, og som en forlængelse af hjertecentret har behandlere ofte været tavse udstrømmere af det healende lys gennem hænderne. 

I dag opstår hos mange mennesker en trang til at arbejde med halscentret. Hvis der virkelig skal ske et løft af energien på vor jordklode, kræver det modige mennesker, som tør stå frem og ærligt og åbent give udtryk for deres sandhed. Når vi bruger vores stemme, bliver der uvilkårligt lagt mærke til os. Vi bliver synlige - og hørbare! Vi kan ikke længere skjule os. Mange af os har oplevelser med i bagagen, om at være blevet dysset ned, gjort tavse, nedgjorte og straffet på forskellig vis for at stå frem og give udtryk for vores sandhed. Dette forklarer den store angst, der for mange er forbundet med at bruge stemmens lyd. 

I første omgang handler det om at være ærlige overfor os selv, og i denne proces kan mange følelser dukke frem i lyset i form af angst, vrede, sorg mv. 

Stemmen bor i kroppen, og derfor vil enhver uhensigtsmæssig spænding eller blokering i energisystement afspejles i stemmen. Stemmearbejde er derfor en unik indfaldsvinkel til at frigøre den bundne energi. Bag blokeringerne finder du din sande stemme. Du bliver et levende og vibrerende udtryk for den, du inderst inde er. Sjælens stemme får vinger. Således bliver du en lyssanger.

Min funktion som kursusholder er at støtte deltagerne i et accepterende rum både kollektivt, samt at møde den enkelte i en individuel seance, som åbner for transformation og ascension. Hele gruppen støtter op om processen i et rummende og opmærksomt nærvær, og kan kaldes ind som aktive deltagere ved behov. Du må være indstillet på og have et ønske om dyb og vedvarende transformation

Kurset henvender sig til 

 • Alle, som gennem frigøring af stemmen ønsker mere frihed i krop, sind og sjæl. 

 • Alle, som ønsker at heale sig selv og deres stemme, for derved at blive mere bevidste udstrømmere af lys og hjerteenergi på vor jord. (Definationen på en lyssanger).

 • Behandlere, plejepersonale mv, som ønsker/allerede bruger stemmelyd i deres praksis

 • Sangere, amatører og professionelle, som ønsker mere autentisk lyd og udtryk i deres stemme 

Indhold i kurset

 • Frigørende stemme, krop og åndedrætsøvelser 

 • Toning – intuitiv sang, hvor tonerne flyder frit på åndedrættet 

 • At turde give slip og ”give over” 

 • Selvaccept – at tackle sceneskræk og præstationsangst 

 • At finde din indre stemme og fylde dig med essensen af den, du er 

 • Meditativ fordybelse 

 • Hjertesang 

 • Kroppen som resonanskasse 

 • Åndedræt og ånd 

 • Leg og latter 

Healingskoncert: Lørdag aften d. 30. oktober kl. 19 afholdes en offentlig healingskoncert med harmoniserende klange fra 432 Hz kvarts krystallyren samt kanaliseret sang og lyssprog (se særskilt opslag). Der er fri entré for kursister. 

Obs!

Jeg har et stort ønske om, at mit virke må bringe lys og opløftelse til rigtig mange:  
Derfor deltager på kurset kommunikationskone og fotograf Susanne Dencker fra www.livsspor.dk. Hendes opgave er dels at skrive nogle artikler om kurset og dels om mit virke som lyssanger. Hun skal også tage billeder til artiklerne.
Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at Susanne skriver og fotograferer. Efter kurset bliver de redigerede billeder, der måske – måske ikke – skal bruges offentligt lagt i en skjult mappe på Onedrive, hvor du via en mail med et direkte link i nogle dage får adgang til at slette eventuelle billeder af dig selv, som du ikke ønsker brugt.
I eventuelle artikler og anden offentliggørelse vil dit (eller andre kursisters) navn ikke blive offentliggjort, uden din udtrykkelige tilladelse. 

Tider

 • Fredag kl. 18 – ca 21.30

 • Lørdag kl. 10 – 17.30

 • Søndag kl. 10 – 16.30

Pris

Kr. 2.200/ 1.800 (ved lavindkomst) 

Depositum: kr. 600. Man er endelig tilmeldt, når depositum eller det fulde kursusbeløb er modtaget. Efter tilmeldingsfristen tilbagebetales depositum kun ved helt særlige omstændigheder.

Deltagerantal: max 8

Sted

Room Yoga, Hanklitvej 4, Gullerup, 7950 Erslev

Tilmelding 

Senest fredag d. 22. oktober til 2628 0595 eller maiatrayhorn@lyssanger.com

Kursusleder

Maia Trayhorn. Sanger, healingsmusiker kursusgiver og terapeut. Jeg har et dybt ønske om at bidrage til opløftelse og opstigning ind i ”Den nye tidsalder”. Har opstartet LyssangerAkademiet.  www.lyssanger.dk

bottom of page